Browser
 
 

Lên lịch hẹn một cách dễ dàng 

Hệ thống tự đặt lịch hoạt động 24/7 

Giờ đây, khách hàng của bạn có thể tự lên lịch hẹn vào khung giờ thuận tiện cho họ (ngay cả khi ngoài giờ làm việc) ngay trong lịch của bạn. Hệ thống sẽ tự động gắn các liên kết cuộc họp trên trang web, trong chữ ký email của bạn hoặc thông qua các phương tiện xã hội khác để cập nhật lịch hẹn mà bạn không cần phải tốn công sức. 

  • Cuộc hẹn
  • Thời gian
  • Xác nhận
Appointments Scheduled
Appointments Time
Appointments Confirmed
Calendar Appointment Slots

Kiểm soát toàn bộ 

lịch trình của bạn 

Chỉ hiển thị giờ trống có sẵn 
Không còn việc đặt lịch ngoài giờ hoặc đặt trùng 

Cập nhật giờ làm việc của bạn từng ngày và tùy chỉnh các khoảng thời gian để có được sự linh hoạt tối đa.

Đồng bộ hóa chương trình làm việc của bạn với lịch Google để đảm bảo chặn lịch trống theo thời gian thực khi các sự kiện được tạo.

Cho phép đặt lại lịch hẹn
và giảm thấp tỉ lệ vắng mặt  

Tránh việc để nhân viên thất vọng và tăng năng suất cho họ

Gửi lời nhắc qua email/ SMS tự động để nhắc nhở khách hàng tránh tình trạng họ quên cuộc hẹn. Bên cạnh đó, Odoo cho phép khách hàng của bạn thêm cuộc họp vào lịch của họ bằng một cú nhấp chuột. Nếu không tham gia được, họ vẫn có thể lên lịch lại tùy theo thời gian thích hợp đối với họ dựa trên lịch trống của bạn!

google calendar logo
Google
Calendar
ical logo
Apple
iCal
outlook logo
Microsoft
Outlook
Phone Appointment
Hello Anna.
This is a reminder for your appointment with John on 10/12/2017 at 1pm.
appointments screenshot a appointments screenshot b appointments screenshot c appointments screenshot d

Customize your appointment form

Stay well prepared and provide top-notch services.

Configure your intake forms based on business needs and collect everything you need to know about your prospects in advance straight in your mailbox.

7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia