browser
Quality Management

Điểm kiểm soát chất lượng 

Đối tác của bạn trong hành trình hoạch định chất lượng

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động kiểm kê tồn kho cụ thể (như tiếp nhận và kiểm tra lần cuối) hoặc hoạt động sản xuất (kiểm tra trong quá trình).

Thiết lập các cuộc kiểm tra trong quá trình sản xuất, giai đoạn cuối và tiếp nhận dựa trên kế hoạch kiểm soát chất lượng. Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra các giai đoạn trên.

Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP). Định cấu hình kiểm soát quy trình thống kê (SPC). Đính kèm những tài liệu về chế độ thất bại và phân tích hiệu ứng (PFMEA) vào các định tuyến.

Quality Control Points

Quản lý cảnh báo chất lượng 

với giao diện người dùng thật tuyệt.

Bạn sẽ hài lòng với việc tổ chức cảnh báo chất lượng thông qua giao diện kanban tinh gọn của Odoo. Kéo - thả các cảnh báo để báo cáo tiến độ và sử dụng các chỉ báo trực quan để tập trung vào xử lý các cảnh báo quan trọng. 

Sử dụng thẻ để phân loại các cảnh báo chất lượng và tạo quy tắc để tự động hóa các cảnh báo hoặc đưa ra hành động. Bạn có thể phân loại theo người nhận (thiết kế, nhà cung cấp, quy trình), theo người yêu cầu (khách hàng, dòng chính, dòng phụ),...


Tích hợp đầy đủ 

Với quản lý tồn kho và hoạt động sản xuất.

Kiểm tra chất lượng và cảnh báo được tích hợp đầy đủ với các hoạt động sản xuất và hàng tồn kho

Nhân viên có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng ở bảng điều khiển của xưởng sản xuất hoặc từ các hoạt động tồn kho.

Định tuyến các sản phẩm đến các khu vực chất lượng chuyên biệt để thực hiện kiểm tra chất lượng nâng cao.

Bảo trì năng suất tổng thể

để cải thiện chất lượng

Phòng sản xuất có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng trực tiếp từ bảng điều khiển xưởng của mình. Ngay khi bạn cập nhật một yêu cầu, thông tin sẽ được chuyển đến đúng người ngay lập tức.

Giao tiếp tốt giúp giảm thời gian chết trong sản xuất và tăng năng suất của từng nhóm. 

Tích hợp hoàn toàn với những phân hệ Odoo khác 

MRP

MRP

Giải pháp bảng điều khiển sản xuất toàn diện

Mua hàng 

Purchase

Tự động hóa công tác giúp quản lý hàng tồn kho hiệu quả.

Bảo trì 

Maintenance

Lập kế hoạch bảo trì dự phòng và hành động nhanh chóng để khắc phục sự cố

PLM

PLM

Quản lý các thay đổi kỹ thuật và phiên bản một cách dễ dàng.

7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia