Phân hệ Bán hàng (Sales)

Phân hệ bán hàng (Sales) là một trong các phân hệ cốt lõi trong hệ thống các ứng dụng Odoo, giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm, đơn hàng bán và trạng thái vận đơn,...


Ứng dụng Bán hàng từ giao diện chính Odoo


Giao diện xem dạng Danh sách trong phân hệ Bán hàng


Từ giao diện chính của ứng dụng Bán hàng, chọn vào menu Đơn hàng / Khách hàng


Giao diện Kanban của menu Khách hàng


Người dùng sẽ được đưa đến giao diện Kanban của menu Khách hàng, ở đây toàn bộ các thông tin của khách hàng sẽ được quản lý chi tiết và trực quan.Một số thông tin cơ bản hệ thống hỗ trợ quản lý có thể kể đến như Tên gọi, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, Website, Ngôn ngữ chính, Mã số thuế….
Để tạo mới một khách hàng (cá nhân/doanh nghiệp), từ giao diện Khách hàng, bấm vào nút TẠO màu xanh phía góc trái.


Bấm TẠO để nhanh chóng tạo mới thông tin khách hàng


Điền các trường thông tin cần thiết, bấm Lưu để tạo mới khách hàng. Nếu có sai sót hoặc thay đổi thông tin, bấm Hủy bỏ để hủy thao tác. Lưu ý: Những trường thông tin có gạch chân in đậm là trường bắt buộc.


Giao diện Form view của khách hàng


Ở giao diện này, người dùng có thể các tính năng trao đổi thông tin như : Gửi nhanh email cho khách hàng, Ghi chú thông tin nội bộ hoặc Lên lịch một hoạt động cần làm bằng các nút tương ứng.

Quản lý đơn hàng, báo giá

Từ giao diện chính của phân hệ Bán hàng, người dùng có thể xem nhanh thông tin của các báo giá gần nhất, cũng như trạng thái đơn hàng, tình trạng ghi nhận công nợ, doanh thu tương ứng của từng đơn hàng,....

Để xem tất cả Báo giá đã tạo, truy cập nhanh từ menu Đơn hàng / Báo giá. Tương tự, để xem toàn bộ Đơn hàng (SO) đã lên, truy cập vào menu Đơn hàng / Đơn hàng.


Xem nhanh Báo giá / Đơn hàng từ menu Đơn hàng


Tạo mới, gửi báo giá và xác nhận đơn hàng

Để tạo mới một báo giá, người dùng có thể tạo trực tiếp từ phân hệ CRM, hoặc từ giao diện chính của phân hệ Bán hàng, bấm nút TẠO.


Bấm TẠO để nhanh chóng tạo mới báo giáTừ màn hình form view mới, điền các thông tin cần thiết, cụ thể chức năng từng phần như bên dưới:


Màn hình form view của Báo giá


Sau khi xác nhận thành Đơn hàng, đối với sản phẩm lưu kho, hệ thống sẽ tự động sinh ra một phiếu kho Giao hàng tương ứng. Người dùng có thể tiếp tục theo dõi ở phân hệ Kho vận.


Phiếu kho tự sinh ra với các sản phẩm lưu kho


Lọc và nhóm nhanh thông tin báo giá

Để xem các thông tin tổng quan về tình hình kinh doanh thông qua phân hệ Bán hàng, người dùng có thể dùng khung tìm kiếm mặc định (1)  hoặc các bộ lọc nhanh, nhóm thông tin (2) để truy xuất thông tin cần thiết.


Mặc định giao diện xem sẽ là dạng danh sách


Giao diện tổng quan mặc định sẽ ở chế độ xem dạng Danh sách, là chế độ hiển thị nhiều thông tin nhất, ngoài ra người dùng có thể đổi giữa nhiều chế độ xem khác (3), cụ thể là:

3. Báo cáo bán hàng

Để xem được báo cáo chi tiết, người dùng cần truy cập vào menu Báo cáo / Bán hàng


Truy cập nhanh báo cáo bán hàng từ menu chính


Tại đây người dùng sẽ được chuyển tới giao diện Đồ thị của phần Báo cáo Bán hàng (Phân tích Kinh doanh). Lúc này, người dùng có thể chuyển đổi giữa 3 chế độ xem : Đồ thị, Pivot và Dashboard.


Để điều chỉnh các thông số phù hợp với nhu cầu xem báo cáo, người dùng có thể kết hợp giữa công cụ tìm kiếm, bộ lọc, nhóm theo mặc định của Odoo, hoặc điều chỉnh thêm ở nút THƯỚC ĐO và dùng chế độ pivot để xem được nhiều thông tin tùy biến hơn.Sử dụng Thước đo để tùy chỉnh thêm thông tin cần thiết

Ví dụ về báo cáo mẫu và cách thiết lập

Báo cáo doanh thu theo tháng

Chuyển sang chế độ pivot, bấm vào dấu trừ (-) trước chữ Tổng ở đầu báo cáo để trả về chế độ mặc định ban đầu của báo cáo.Chọn Giá trị trước thuế trong Thước đo. Trong bộ lọc, chọn “Đơn hàng bán”, chọn “Ngày đặt hàng” và chọn đúng thông tin bạn cần.

Ở dòng Tổng trên hàng ngang và cột dọc, chọn thêm thông số bạn cần bằng cách bấm vào dấu (+), giả sử theo Khách hàng.


Đây là kết quả cuối cùng:


 1. Quản lý thông tin khách hàng

 1. Quản lý báo giá, đơn hàng, trạng thái vận đơn

 1. Thông tin khách hàng: Bao gồm tên khách hàng, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ ghi nhận công nợ, ngày hết hạn, bảng giá đặc biệt (nếu có), Điều khoản thanh toán.

 2. Thông tin sản phẩm: Tên gọi, số lượng, đơn vị tính, kiểu đóng gói (nếu có), giá tiền, giảm giá %, thành tiền, tổng tiền, chương trình khuyến mãi…

 3. Đổi trạng thái báo giá: Gửi nhanh email cho khách hàng hoặc Xác nhận đơn hàng thành SO.

 4. Theo dõi trạng thái báo giá: Báo giá, Báo giá đã gửi (khi bấm vào nút gửi email), Đơn bán hàng (khi xác nhận đơn)

 5. Thông tin nhanh: Gửi email trao đổi với khách hàng, Ghi chú nội bộ, Lên lịch công việc cần làm.

 • Danh sách (List view): Hiển thị dạng danh sách, các trường thông tin được hiển thị ở dạng cột, như các file excel thường thấy.

 • Kanban: Hiển thị dưới dạng các thẻ kanban (thẻ thị giác) nhỏ gọn và trực quan, với các thông tin được tinh giản, chỉ hiển thị các trường quan trọng.

 • Lịch (Calendar): Thích hợp để quản lý theo thời gian lên đơn hàng, hoặc các thông tin liên quan về ngày tháng.

 • Pivot: Hiển thị dưới dạng bảng thông tin có thể mở rộng hoặc thu gọn, tùy theo trường thông tin cần truy xuất.

 • Đồ thị (Chart): Xem nhanh thông tin dưới dạng biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ đường.

 • Hoạt động: Xem các hoạt động đã lên lịch trước dưới dạng bảng biểu.