Làm thế nào để khích lệ và tưởng thưởng cho nhân viên kinh doanh nhờ Odoo

Đặt ra các thử thách cho nhân viên nhằm giúp họ đạt các mục tiêu cụ thể và tưởng thưởng co họ là một trong những cách tốt nhất để tạo thói quen làm việc tăng cường hiệu suất kinh doanh. Mô-đun Gamification cung cấp giải pháp đơn giản và sáng tạo để động viên và đánh giá nhân viên qua các thành tích theo thời gian thực và trao các huy chương như nguyên lý các trò chơi thông dụng.

Cấu hình

Cài đặt ứng dụng Gamification (hoặc CRM Gamification) để mở ra các tính năng mới bổ sung cho CRM/Sales (như đặt mục tiêu, thử thách).

View of the gamification module being installed in Odoo

Tạo một thử thách

Bạn có thể thử tạo thử thách đầu tiên bằng cách vào Thiết lập > Gamification Tools > Thử thách


Một Thử thách là một nhiệm vụ bạn muốn giao cho nhóm bán hàng. Thử thách có thể bao gồm một hoặc nhiều mục tiêu khách nhau, với thời gian cố định. Hãy cấu hình một thử thách như sau:

1. Chọn nhân viên kinh doanh bạn muốn giao việc.

2. Chọn nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi.

3. Chọn khung thời gian, điểm bắt đầu và kết thúc.

4. Chọn mục tiêu

5. Chọn phần thường (huy chương)

Ghi chú

Huy chương sẽ được gửi tới nhân viên khi thử thách kết thúc, tức là khi đã chạy hết một giai đoạn (VD: cuối tháng cho các nhiệm vụ theo tháng), vào ngày cuối cùng của thử thách (nếu không cài đặt khung thời gian) hoặc khi một ai đó đã cho bấm ngừng thử thách.

Trong ví dụ bên dưới, 2 nhân viên đang được gán Mục tiêu Kinh doanh mỗi tháng. Thử thách này có hai mục tiêu chính : tổng số đơn hàng đã lên công nợ và tổng số khách tiềm năng mới được tạo ra. Vào cuối tháng, người thắng sẽ được trao một huy chương.

View of the challenge form and a challenge being created for Odoo Sales

Cài đặt mục tiêu

Người dùng có thể được đánh giá thông qua các mục tiêu và một số tiêu chí khác.

Mục tiêu được gán thông qua các thử thách giúp đánh giá và so sánh nhân viên trong cùng một nhóm qua một quá trình làm việc.

Bạn có thể tạo thêm các mục tiêu mới từ giao diện Thử thách bằng cách bấm vào Thêm một dòng mới (Add New Item) trong thẻ Mục tiêu. Chọn đúng tiêu chí doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của công ty bạn. Ví dụ : Số lượng tiềm năng mới, thời gian một khách tiềm năng chuyển đổi, tổng đơn hàng đã lên công nợ trong tuần, tháng hoặc bất cứ khung thời gian nào bạn muốn, .v.v..

View of the goal definition form and a goal definition being created for Odoo Sales

Ghi chú

Mục tiêu có thể bao gồm cả các mục cấu hình trong hệ thống (như cập nhật thông tin công ty, múi giờ, tạo người dùng mới...)

Cài đặt giải thưởng

Với những thành tựu đạt được, người dùng có thể nhận được các Huy chương. Là một cách bày tỏ thái độ trân trọng nhân viên, huy chương cũng là một lời cảm ơn đơn giản cho những thành tựu mà nhân viên đã cố gắng đạt được. Để tạo và chuyển các Huy chương này đến đúng nhân viên theo thành tích của họ, hãy vào Thiết lập > Gamification Tools > Huy chương (Badges)

View of the badges page in Odoo