Phân bổ khách tiềm năng nhờ tính năng chấm điểm

Với mô-đun Leads Scoring, bạn có thể xếp hạng các khách tiềm năng hoàn toàn tự động nhờ vào một số tiêu chí chọn trước.

Ví dụ như, bạn có thể chấm điểm cao hơn cho những khách hàng đến từ cùng ngành hoặc những khách ghé vào những trang bạn mong muốn.

Cấu hình

Để bắt đầu chấm điểm, bạn cần cài đặt mô-đun Leads Scoring miễn phí (chỉ có trong phiên bản Odoo Enterprise).

Tạo các nguyên tắc chấm điểm

Trong CRM sẽ xuất hiện một menu mới tên Leads Management, ở đây bạn có thể cấu hình các nguyên tắc chấm điểm.

Bên dưới là một ví dụ về một khách tiềm năng từ Canada, bạn có thể thay đổi bất cứ tiêu chí chấm điểm nào bạn muốn, hoặc thêm bất cứ tiêu chí mới nào.

../../../../_images/lead_scoring02.png

Mỗi giờ hệ thống sẽ tự quét qua các thẻ chưa có điểm và chấm điểm đúng theo nguyên tắc điểm bạn đề ra.

../../../../_images/lead_scoring03.png

Gán các khách hàng tiềm năng cho nhân viên

Sau khi hệ thống đã tính điểm xong, các khách hàng tiềm năng này sẽ được gán cho một nhóm bán hàng bằng các bộ lọc thông minh. Để kích hoạt tính năng này, vào menu CRM > Leads Management > Team Assignation và chọn một số tiêu chí lọc cho mỗi nhóm bán hàng. Tiêu chí này bao gồm cả điểm của khách hàng tiềm năng.

../../../../_images/lead_scoring04.png

Sau đó, tiếp tục sử dụng bộ lọc này nếu bạn muốn gán cho một nhân viên kinh doanh trong nhóm.

../../../../_images/lead_scoring05.png

Lưu ý :  Hệ thống sẽ gán tự động các tiềm năng này cho nhân viên mỗi ngày 1 lần.

Đánh giá và sử dụng các tiềm năng chưa được phân bổ

Dù đã đặt các nguyên tắc chấm điểm, đôi khi vẫn có một số lead mới chưa được phân bổ. Trong số các tiềm năng này, có một vài Cơ hội bán hàng tiềm ẩn mà bạn vẫn nên nắm lấy.

Trong giao diện Tiềm năng của CRM, mở bộ lọc các thẻ  chưa được phân bổ (Unassigned)

../../../../_images/lead_scoring06.png

Tại sao không ứng dụng thêm Email Marketing hay Tự động hóa Marketing để gửi email hàng loạt đến những khách hàng này? Trong giao diện chính của hai app này, bạn có thể lọc ra những thẻ chưa phân bổ vô cùng dễ dàng.

../../../../_images/lead_scoring07.png