vmaxmember mailing list archives

vmaxmember@vmax.vn

Canva Cần Sự Hỗ Trợ Của Bạn

by
linh.cao@canva.com
- 13/10/2018 03:24:17

Chào bạn,


Tên mình là Linh Cao và mình là một thành viện của Canva tại Việt Nam. Nếu bạn chưa từng nghe đến Canva trước đây, Canva là một công cụ thiết kế trực tuyến cho phép mọi người dễ dàng tạo ra các thiết kế đẹp bằng các mẫu có sẵn, có hiệu ứng tùy chỉnh cao.

Gần đây, mình đã xem trang của bạn

  • https://www.vmax.vn/blog/lam-powerpoint-dep-va-chuyen-nghiep-tai-sao-khong.html
  • https://www.vmax.vn/blog/8-nguyen-tac-thiet-ke-chuyen-nghiep-ma-ban-nen-biet.html
và nhận thấy rằng bạn đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị. Canva có một thư viện rộng lớn của các mẫu mà bạn và độc giả của bạn có thể tìm thấy hữu ích: https://www.canva.com/vi_vn/. Mình hy vọng bạn thích những gì bạn thấy và nếu không quá bận tâm, bạn có thể cân nhắc giới thiệu Canva qua việc thêm đường link của Canva Việt Nam trên trang web của bạn không?

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc email này và mình mong được trả lời của bạn!


Cheers,

Linh Cao

Outreach Specialist
P.S. We've launched a new blog to share the latest ideas and case studies from our team. Check it out here: product.canva.com

Canva
Empowering the world to design
Also, we're hiring. Apply here!
TwitterFacebookLinkedInInstagram