vmaxmember mailing list archives

vmaxmember@vmax.vn

V/v Cập nhật thông tin hộ gia đình - BHXH

by
TRẦN THỊ MỸ LINH
- 08/11/2017 10:11:00

Dear anh chị,

 

Phòng Nhân sự gửi anh chị form cập nhật nhanh thông tin hộ gia đình để thực hiện rà soát, đồng bộ BHXH theo hộ gia đình.

Đây là thông tin quan trọng nên anh chị vui lòng cập nhật thông tin nhanh chóng & chính xác để gửi gấp về cho em nhé!

Link cập nhật thông tin: https://goo.gl/forms/D0IGNVkokFF9NDqZ2

 

Thanks anh chị.

 

Ms. Linh / HR Dept

Fb: www.facebook.com/vmaxcareer/

 

Vmax Printer Cartridge Co., Ltd                                                  

18A/76 Nguyen Thi Minh Khai Str., District 1, HCMC, VIET NAM

P (+84-28) 3911 9966 | F (+84-28) 3911 5530 | Free phone: 1800 58 58 59

Ext. 102 | M 0907 928 110 | E linhtran@vmax.com.vn| W www.vmax.vn

 

HO CHI MINH | HA NOI | ĐA NANG | BINH DUONG

 

cid:image001.png@01D175F4.370B9130