vmaxmember mailing list archives

vmaxmember@vmax.vn

DANH SÁCH LINE ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

by
Đoàn Thị Ngân
- 09/11/2017 03:12:17

 

Dear Anh/chị,

Ngân gửi danh sách line điện thoại nội bộ đã cập nhật và bổ sung một số thông tin mới, Anh/chị xem file đính kèm giúp em nhé.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SDT

LINE

EMAIL

1

Võ Hạnh Thắm

Tp. Kế toán

 

       0937717676

130

 

thamvo@vmax.com.vn

2

 

Nguyễn Hữu Bình

NV Kỹ Thuật

       01203139990

 

 

binhhuu@vmax.com.vn

    

    3

 

Lê Thái Minh Tuyền

 

 

NV  Giao Nhận

 

      01265480781

 

 

130510

 

 

tuyenle@vmax.com.vn

 

 

 

Tks .

Ngan Doan

Printcare Dept.

 

Vmax  Printer Cartridge Co., Ltd                                                  

18A/76 Nguyen Thi Minh Khai Str., District 1, HCMC, VN

P (+84-8) 3911 9966 | F (+84-8) 3911 5530 | Free phone: 1 800 585859

Ext. 100 | M 0908 089 963 | E ngandoan@vmax.com.vn  | W www.vmax.com.vn

 

 

Description: cid:image001.png@01D1760E.305FCEE0

HO CHI MINH | HA NOI | ĐA NANG | BINH DUONG | CAN THO