/

Chief accountant

--Công Ty TNHH Mực In Vmax--

Odoo • Image and Text

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm về công tác quản trị kế toán: Quản lý, điều hành, kiểm soát và tổ chức các nghiệp vụ kế toán chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

 • Khai báo và nộp thuế theo từng tháng, quý năm, lập báo cáo tài chính. Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, làm hồ sơ vay ngân hàng, theo dõi nợ vay.

 • Kiểm tra tính đúng số liệu kế toán trên hệ thống ERP.

 • Tính hoa hồng Sales, khách hàng.

 • Tính giá thành, lên kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp, quản lý tiền quỹ của công ty.

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm trên 02 năm làm kế toán tổng hợp, hiểu rõ luật kế toán và luật DN.

 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, đã từng tính giá thành thành phẩm.

 • Ham học hỏi, tinh thần tự giác, đương đầu với thử thách.

 • Có năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc.

 • Thích ứng dụng công nghệ vào công việc.

Odoo • Text and Image

Quyền lợi

 • Ứng dụng hệ thống quản lý chuyên nghiệp (CRM, ERP, TRELLO, SLACK, WORKPLACE)

 • Chế độ Review lương đặc biệt: 2 kỳ/năm.

 • Lương tháng 13 & thưởng theo hiệu suất vào cuối năm.

  Chế độ Review lương đặc biệt: 2 kỳ/năm.