Về Chúng Tôi 

Nguồn Sống Việt  Nhà nhập khẩu & phân phối độc quyền thương hiệu Magic Eco, Magic Korea, Iruka, Buheung Korea và Wellchi tại Việt Nam.

Name of Company: Nguon Song Viet Store
Country: Viet Nam
Number of Odoo Users: 2 Active Users
Industry: Retail - Service
Company Size: 100 - 200

Tìm hiểu thêm

Ứng Dụng Odoo  


Câu Chuyện Ngành ERP 

Một phụ đề

Viết một hoặc hai đoạn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Để thành công, nội dung của bạn cần phải hữu ích cho độc giả của bạn.

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Tìm hiểu thêm

Mục phụ đề

Viết một hoặc hai đoạn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Để thành công, nội dung của bạn cần phải hữu ích cho độc giả của bạn.

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Tìm hiểu thêm