Quản lý
Phê duyệt Trực tuyến

Quản lý các yêu cầu từ nhân viên thật dễ dàng.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia

browser approvals screenshot 01

Phân quyền đúng người ra quyết định

Mỗi yêu cầu gửi lên luôn có một người được phê duyệt.

Bạn chỉ cần chọn người được phép phê duyệt, dù không phải là cấp quản lý.
Bạn có cần cả giám đốc và kế toán cùng ký duyệt không? Bạn được quyền quyết định phân quyền đó .

Nhân viên
Yêu cầu
Báo cáo
Người phê duyệt
Được phê duyệt

Tiết kiệm thời gian quản lý
yêu cầu từ nhân viên

Quản lý tập trung mọi thứ tại một phần mềm duy nhất.

Thao tác quản lý được gói gọn rất nhiều; du lịch, đặt văn phòng phẩm, thanh toán, tất cả loại yêu cầu phê duyệt đều có thể được tạo ra, xác thực, hoặc từ chối trong vài giây từ giao diện quản lý phê duyệt.

approvals screenshot 02a approvals screenshot 02b approvals screenshot 02c approvals screenshot 02d

Công ty của bạn,
kiểu phê duyệt của bạn

Tạo đúng loại phê duyệt bạn muốn.

Tạo ra đúng loại phê duyệt phù hợp với nhu cầu nhưng vẫn đảm bảo bộ cấu hình trực quan. Hãy hỏi những nhân viên của mình về loại thông tin bạn cần trước khi phê duyệt bất cứ đề xuất nào .

approvals screenshot 03
7 triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo
network

Đừng tốn thời gian cho những việc tào lao!

Đặt lịch ngay để được tư vấn từ chuyên gia