About Me

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI

Với tất cả những nỗ lực, tôi muốn mọi người hiểu rõ lý do và động lực đằng sau những cố gắng của chính mình, như Simon Sinek, diễn giả nổi tiếng và nhà tư vấn Marketing hàng đầu đã nói "Mọi người không mua những gì bạn làm, họ mua lý do bạn làm việc đó".

Milan Kundera, tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch, nhà thơ nổi tiếng người Tiệp Khắc đã từng nói " Doanh nghiệp chỉ có hai chức năng: Tiếp thị và Đổi mới". Kết tinh của hai yếu tố trên, khái niệm Digital Marketing xuất hiện như một xu thế thiết yếu của doanh nghiệp trong thời đại 4.0, và cũng không ít Digital Marketer đã làm thay đổi cuộc chơi chuyển đổi số sang một tầm cao khác.