MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON PS-650C
3,292,000.00 ₫ 3,292,000.00 ₫ 3292000.0 VND
MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON PS-630C
3,264,000.00 ₫ 3,264,000.00 ₫ 3264000.0 VND
MÁY HỦY TÀI LIỆU SILICON PS-620C
3,716,000.00 ₫ 3,716,000.00 ₫ 3716000.0 VND
Máy hủy tài liệu Lion M 815M
2,342,000.00 ₫ 2,342,000.00 ₫ 2342000.0 VND
Máy hủy tài liệu Lion M 616M
2,750,000.00 ₫ 2,750,000.00 ₫ 2750000.0 VND
Máy hủy tài liệu Lion M 1535C
5,193,000.00 ₫ 5,193,000.00 ₫ 5193000.0 VND
Máy hủy tài liệu Lion M 1225C
3,870,000.00 ₫ 3,870,000.00 ₫ 3870000.0 VND
Máy hủy giấy GBC Silencio V30WS
1,800,000.00 ₫ 1,800,000.00 ₫ 1800000.0 VND
Máy hủy giấy GBC Auto+60X
6,463,000.00 ₫ 6,463,000.00 ₫ 6463000.0 VND
Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti
1,485,000.00 ₫ 1,485,000.00 ₫ 1485000.0 VND
Máy hủy giấy EBA-1126C
9,968,000.00 ₫ 9,968,000.00 ₫ 9968000.0 VND
Máy hủy giấy EBA- 1120S
5,376,000.00 ₫ 5,376,000.00 ₫ 5376000.0 VND
Máy hủy giấy DSB FD-506M
1,636,000.00 ₫ 1,636,000.00 ₫ 1636000.0 VND
Máy hủy giấy Bosser Mini Tiger C
2,800,000.00 ₫ 2,800,000.00 ₫ 2800000.0 VND
Máy hủy giấy Bosser C220CD
3,156,000.00 ₫ 3,156,000.00 ₫ 3156000.0 VND
Máy hủy giấy Bosser 370X
27,490,000.00 ₫ 27,490,000.00 ₫ 27490000.0 VND
Máy hủy giấy Bosser 240X
8,600,000.00 ₫ 8,600,000.00 ₫ 8600000.0 VND
Máy hủy giấy Bosser 220X
3,869,000.00 ₫ 3,869,000.00 ₫ 3869000.0 VND
Máy hủy giấy Bosser 220CC
4,174,000.00 ₫ 4,174,000.00 ₫ 4174000.0 VND
Máy hủy giấy Bosser 180X Gold
2,647,000.00 ₫ 2,647,000.00 ₫ 2647000.0 VND