Bấm lỗ KW-Trio 9670 (70 tờ) - chính hãng
368,500.00 ₫ 368,500.00 ₫ 368500.0 VND
Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ - 100 tờ)
12,100.00 ₫ 12,100.00 ₫ 12100.0 VND
Sổ da CK2 (8x13cm) mỏng
6,380.00 ₫ 6,380.00 ₫ 6380.0 VND
Bìa còng Kokuyo A4 5cm - xanh dương
52,800.00 ₫ 52,800.00 ₫ 52800.0 VND
Thước nhựa dẻo Win 30cm
3,850.00 ₫ 3,850.00 ₫ 3850.0 VND
Thước nhựa dẻo Win 20cm
2,200.00 ₫ 2,200.00 ₫ 2200.0 VND
Thước nhựa cứng Thiên Long 30cm
4,730.00 ₫ 4,730.00 ₫ 4730.0 VND
Thước nhựa cứng Thiên Long 20cm
3,630.00 ₫ 3,630.00 ₫ 3630.0 VND
Thước nhựa cứng 50cm
15,840.00 ₫ 15,840.00 ₫ 15840.0 VND
Thước dây bản lớn 1,5m
8,800.00 ₫ 8,800.00 ₫ 8800.0 VND
Thước cuộn sắt G-Star 7.5m
39,600.00 ₫ 39,600.00 ₫ 39600.0 VND
Thước cuộn sắt G-Star 5m
18,700.00 ₫ 18,700.00 ₫ 18700.0 VND
Thước cuộn sắt G-Star 3m
12,870.00 ₫ 12,870.00 ₫ 12870.0 VND
Tampon Shiny có mực SP2 (trung) - Xanh
47,300.00 ₫ 47,300.00 ₫ 47300.0 VND
Tampon Horse có mực No.3 (nhỏ) - Xanh
27,500.00 ₫ 27,500.00 ₫ 27500.0 VND
Tampon Horse có mực No.2 (trung) - Xanh
39,600.00 ₫ 39,600.00 ₫ 39600.0 VND
Tampon Horse có mực No.2 (trung) - Đỏ
39,600.00 ₫ 39,600.00 ₫ 39600.0 VND