Máy soi tiền giả DL-01
203,500.00 ₫ 203,500.00 ₫ 203500.0 VND
Bút trình chiếu Presenter VP101
398,200.00 ₫ 398,200.00 ₫ 398200.0 VND
Bút trình chiếu Logitech R400
594,000.00 ₫ 594,000.00 ₫ 594000.0 VND
Bút trình chiếu Presenter PP900
614,900.00 ₫ 614,900.00 ₫ 614900.0 VND
Bút trình chiếu Presenter Vesine VP900
750,200.00 ₫ 750,200.00 ₫ 750200.0 VND
Máy ép plastics GBC CLA-402
1,155,000.00 ₫ 1,155,000.00 ₫ 1155000.0 VND
Bút trình chiếu Logitech R800
1,188,000.00 ₫ 1,188,000.00 ₫ 1188000.0 VND
Máy Soi Tiền Giả Argus
1,287,000.00 ₫ 1,287,000.00 ₫ 1287000.0 VND
Máy ép plastic DSB HQ-235
1,287,000.00 ₫ 1,287,000.00 ₫ 1287000.0 VND
Máy scan Canon Lide 300
1,485,000.00 ₫ 1,485,000.00 ₫ 1485000.0 VND
Máy ép plastic DSB HQ-236
1,540,000.00 ₫ 1,540,000.00 ₫ 1540000.0 VND
Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti
1,633,500.00 ₫ 1,633,500.00 ₫ 1633500.0 VND
Máy ép plastic GBC Fusion 1000L (A4)
1,760,000.00 ₫ 1,760,000.00 ₫ 1760000.0 VND
Máy ép plastic DSB HQ-335
1,760,000.00 ₫ 1,760,000.00 ₫ 1760000.0 VND
Máy đóng sách lò xo nhựa 21 lổ BOSSER CB-308
1,760,000.00 ₫ 1,760,000.00 ₫ 1760000.0 VND
Máy hủy giấy DSB FD-506M
1,799,600.00 ₫ 1,799,600.00 ₫ 1799600.0 VND
Máy đóng sách lò xo nhựa 21 lổ DSB CB-122
1,870,000.00 ₫ 1,870,000.00 ₫ 1870000.0 VND
Máy đóng sách gáy xoắn cuộn Silicon BM-PC200
1,870,000.00 ₫ 1,870,000.00 ₫ 1870000.0 VND
Máy đếm tiền Xiudun 2010A
1,881,000.00 ₫ 1,881,000.00 ₫ 1881000.0 VND
Máy ép plastic GBC Fusion 1000L (A3)
1,936,000.00 ₫ 1,936,000.00 ₫ 1936000.0 VND