Băng keo văn phòng 1.8cm - 17 yard
1,760.00 ₫ 1,760.00 ₫ 1760.0 VND
Băng keo giấy 1.2cm - 21 yard
3,080.00 ₫ 3,080.00 ₫ 3080.0 VND
Băng keo trong 1.2cm - 80 yard
3,410.00 ₫ 3,410.00 ₫ 3410.0 VND
Băng keo 2 mặt 1.2cm - 21 yard
4,620.00 ₫ 4,620.00 ₫ 4620.0 VND
Băng keo giấy 2.4cm - 21 yard
5,940.00 ₫ 5,940.00 ₫ 5940.0 VND
Băng keo trong 2.4cm - 80 yard
6,160.00 ₫ 6,160.00 ₫ 6160.0 VND
Băng keo điện Nano 1.8cm - 18 yard
6,600.00 ₫ 6,600.00 ₫ 6600.0 VND
Băng keo simili 3.6cm - 8 yard - xanh lá
7,480.00 ₫ 7,480.00 ₫ 7480.0 VND
Băng keo simili 3.6cm - 8 yard - xanh dương
7,480.00 ₫ 7,480.00 ₫ 7480.0 VND
Băng keo simili 3.6cm - 8 yard - vàng
7,480.00 ₫ 7,480.00 ₫ 7480.0 VND
Băng keo simili 3.6cm - 8 yard - đỏ
7,480.00 ₫ 7,480.00 ₫ 7480.0 VND
Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm - 6 mét
8,250.00 ₫ 8,250.00 ₫ 8250.0 VND
Băng keo giấy 3.6cm - 21 yard
8,690.00 ₫ 8,690.00 ₫ 8690.0 VND
Băng keo 2 mặt 2.4cm - 21 yard
8,800.00 ₫ 8,800.00 ₫ 8800.0 VND
Băng keo simili 4.8cm - 8 yard - Xanh lá
10,010.00 ₫ 10,010.00 ₫ 10010.0 VND
Băng keo simili 4.8cm - 8 yard - Xanh dương
10,010.00 ₫ 10,010.00 ₫ 10010.0 VND
Băng keo simili 4.8cm - 8 yard - Vàng
10,010.00 ₫ 10,010.00 ₫ 10010.0 VND
Băng keo simili 4.8cm - 8 yard - Đỏ
10,010.00 ₫ 10,010.00 ₫ 10010.0 VND
Băng keo giấy 4.8cm - 21 yard
11,550.00 ₫ 11,550.00 ₫ 11550.0 VND
Cắt băng keo để bàn nhỏ Sunny 2001
12,650.00 ₫ 12,650.00 ₫ 12650.0 VND