Bấm lỗ KW-Trio 952 (150 tờ) - chính hãng
1,100,000.00 ₫ 1,100,000.00 ₫ 1100000.0 VND
Bấm kim lớn KW-Trio 50LA - Chính hãng
421,080.00 ₫ 421,080.00 ₫ 421080.0 VND
Bấm lỗ KW-Trio 9670 (70 tờ) - chính hãng
368,500.00 ₫ 368,500.00 ₫ 368500.0 VND
Nước rửa tay loại lớn
349,800.00 ₫ 349,800.00 ₫ 349800.0 VND
Giấy in liên tục 5 liên 210x279mm - (A4)
303,600.00 ₫ 303,600.00 ₫ 303600.0 VND
Giấy in liên tục 4 liên trắng 210x279mm - chia 2 (A5)
303,600.00 ₫ 303,600.00 ₫ 303600.0 VND
Giấy in liên tục 4 liên 210x279mm - (A4)
303,600.00 ₫ 303,600.00 ₫ 303600.0 VND
Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
303,600.00 ₫ 303,600.00 ₫ 303600.0 VND
Giấy in liên tục 3 liên 210x279mm - (A4)
303,600.00 ₫ 303,600.00 ₫ 303600.0 VND
Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
303,600.00 ₫ 303,600.00 ₫ 303600.0 VND
Giấy in liên tục 2 liên 210x279mm - (A4)
303,600.00 ₫ 303,600.00 ₫ 303600.0 VND
Bấm kim lớn KW-Trio 50SA - Chính hãng
290,400.00 ₫ 290,400.00 ₫ 290400.0 VND
Bấm kim lớn KW-Trio 50LA
254,430.00 ₫ 254,430.00 ₫ 254430.0 VND
Máy tính 12 số Casio MJ-120D PLUS (chính hãng)
251,900.00 ₫ 251,900.00 ₫ 251900.0 VND
Bìa nhựa ép plastic A3 80g/m2
226,930.00 ₫ 226,930.00 ₫ 226930.0 VND
Gáy lò xo nhựa DSB 19 mm (100c/h) (170 tờ) - Trắng
205,700.00 ₫ 205,700.00 ₫ 205700.0 VND
Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm - chia 2 (A5)
202,400.00 ₫ 202,400.00 ₫ 202400.0 VND
Giấy in liên tục 1 liên 210x279mm - (A4)
202,400.00 ₫ 202,400.00 ₫ 202400.0 VND
Bìa nhựa ép plastic A4 100g/m2
192,500.00 ₫ 192,500.00 ₫ 192500.0 VND
Giấy in A3 Double A 80gsm
189,750.00 ₫ 189,750.00 ₫ 189750.0 VND