Đánh giá kết quả thử việc (Nhân viên)

Tên nhân viên

Chức vụ

Ngày đánh giá

Ngày nhận việc

Quản lý trực tiếp


Các tiêu chí đánh giá quá trình thực hiện công việc

Xuất sắcTốtKháTrung bìnhYếu
Khối lượng công việc
Hiệu suất, chất lượng công việc
Khả năng tiếp thu, học hỏi trong công việc
Khả năng xử lý công việc, giải quyết vấn đề
Mức độ chấp nhận trách nhiệm
Tạo mối quan hệ với mọi người
Thái độ làm việc (ví dụ: sáng kiến, nhiệt tình,...)
Sự tiến bộ hướng đến mục tiêu

Mô tả những công việc bạn đã thực hiện

Hãy cho chúng tôi biết khả năng đặc biệt của bạn

Những ý kiến, đề xuất của bạn