Đơn xin nghỉ việc

Họ và tên

Chức vụ

Phòng ban

Quản lý trực tiếp

Ngày vào công ty

Ngày xin kết thúc công việc tại Vmax


Hãy cho chúng tôi biết vì sao bạn nghỉ việc tại Vmax

Bạn có đề xuất hay kiến nghị gì cho Vmax không