Order VPP 2017

Bạn tên gì?

Ở phòng ban nào?

Đặt VPP cho tháng


Giấy IK Plus A4/70 (ram) - Trắng

Giấy Paper One A4/80 (ram) - Trắng

Ghim kẹp giấy C62 (hộp nhỏ)

Kim bấm (hộp nhỏ)

Bút bi xanh TL-027 (Cây)

Giấy note 3x3 (Xấp)

Tommy 108 (Xấp)

Tommy 124 (Xấp)

Bút để bàn (Cây)

Kéo (Cây)

Bấm kim (Cái)

Bìa lỗ 4.0 (Xấp)

Bao rác loại đại Di Đại Hưng (Kg)

Bao rác loại tiểu Di Đại Hưng (Kg)

Tẩy Sumo (Chai)

Lau sàn Sunlight (Chai)

Nước rửa chén Sunlight (Chai)

Tẩy Vim (Chai)

Nước rửa tay loại 5 lít (Bình)

Giấy vệ sinh cuộn lớn (Cuộn)

Bao tay vệ sinh (Cặp)

Khẩu trang y tế (Hộp)

Giấy bãi bằng A5 (ram) - Vàng

Giấy bãi bằng A4/70 (ram) - Vàng

Sáp thơm (cục)

Xà bông Omo (Bịch)

Pin 3A Maxcell (Cục)

Pin 2A Maxcell (Cục)

Bút lông dầu PM-04 (Cây)

Nước tẩy Javen (Chai)

Băng keo 2 mặt 2,4F (Cuộn)

Bìa nút F4 (Xấp)

Dao rọc giấy 0423SDI (Cây)

Decal A4 đế vàng (Xấp)


Ngoài những loại VPP đã kể trên, anh chị cần dùng thêm loại nào? Vui lòng ghi rõ tên, số lượng của loại VPP cần dùng.