Phiếu yêu cầu tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Bộ phận

Ngày cần nhân sự

Mục đích tuyển dụng

Người yêu cầu


Hãy mô tả những nhiệm vụ chính của vị trí cần tuyển dụng

Yêu cầu về giới tính

Về trình độ văn hóa

Chuyên ngành học

Độ tuổi

Yêu cầu về kinh nghiệm của ứng viên

Mức lương đề nghị

Các yêu cầu về kỹ năng, yêu cầu khác